Focus to Infinity O poszukiwaniu piękna Tom Welsh

O poszukiwaniu piękna

Warto zauważyć, że dzikie pustkowia stanowią prawdopodobnie najlepszą okazję do odbierania przyjemności płynącej z estetyki. Wymagane jest jednak aby piękno było obserwowane jako całość i że przez krótki czas trwania doświadczania czystej estetyki, poznanie obserwowanego obiektu musi całkowicie wypełnić wnętrze obserwatora.
Nie może istnieć żadna obca myśl – bez pytań o twórcę zjawiska, jego strukturę, co obiekt może przypominać, czy jaką cząstkę próżności zaspokaja w oczach odbiorcy.
„Obserwator wypełniony wyłącznie estetyką zapomina na chwilę o własnej duszy” – pozostaje mu tylko jedno odczucie, a mianowicie wykwintność.
W dzikich ostępach, wraz z ich całkowitą wolnością od manifestacji ludzkiej woli, ta doskonała obiektywność która jest kluczowa dla czystego estetycznego uniesienia, może być osiągnięta łatwiej niżeli poprzez jakąkolwiek inną formę piękna.

Autorskie tłumaczenie fragmentu „The Problem of the Wilderness” napisanego przez Boba Marshalla który jest cytowany w filmie.

About the author: Focus

Leave a Reply

Your email address will not be published.